ارده سِم سِم

ارده از آسیاب کردن کنجد پوست کنده و برشته شده تولید می شود. ارده را می توانید همراه با شیره، عسل و یا مربا به عنوان صبحانه و یا میان وعده میل نمایید. دو فاز شدن ارده (جمع شدن روغن روی ارده) امری طبیعی و نشان دهنده ی خالص بودن آن می باشد؛ که با همزدن به حالت اولیه باز می گردد.

ارده سِم سِم
ارده 400 گرمی
نوع بسته بندی وزن تعداد در هر کارتن کد
پت 400 گرم 36 201
ارده سِم سِم
ارده 700 گرمی
نوع بسته بندی وزن تعداد در هر کارتن کد
پت 700 گرم 24 202
ارده سِم سِم
ارده 350 گرمی
نوع بسته بندی وزن تعداد در هر کارتن کد
شیشه 350 گرم 12 200